Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Facebook

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Κριμπίθης Ιωάννης | Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Θήβα Βοιωτία - Ηλεκτρολόγος Θήβα

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ένα από τα βασικά και πιο κρίσιμα μέρη μιας κτιριακής οικιακής ή βιομηχανικής κατασκευής τόσο από άποψης λειτουργικότητας και ασφάλειας, όσο και αισθητικά. Η εταιρία μας εγγυάται τη συμβατότητα των εγκαταστάσεών μας με το το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384.

Μεταξύ άλλων είμαστε εξειδικευμένοι στις εξής ιδιαίτερες κατηγορίες εγκαταστάσεων:

*Η θεμελιακή γείωση, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222 / 05-09-2006 τεύχος Β', καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοανεγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές ως μέσο προστασίας λειτουργίας των ηλεκτρικών διατάξεων που εμπεριέχονται σε αυτές.

 Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις βιομηχανικών κτιρίων είναι σημαντικά διαφορετικές από εκείνες των κτιρίων κατοικίας
και άλλων επαγγελματικών χώρων καθότι διαθέτουν συνήθως εκτεταμένα δίκτυα κίνησης και αυτοματισμού.  

Ο κατασκευή βιομηχανικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία και γνώσεις, καθώς επηρεάζει σημαντικά την εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου
αλλά και της παραγωγικής διαδικασίας της μονάδας.

Επιπλέον, τέτοιου είδους εγκαταστάσεις πρέπει να διασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση και την μέγιστη ασφάλεια,
για την προστασία των ίδιων των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού που εξυπηρετούν καθώς και των εργαζομένων της μονάδας.

Τυπικά, η καλωδίωση σε μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση βιομηχανικής μονάδας περιλαμβάνει καλωδιώσεις  μεταφοράς ισχυρών ρευμάτων Χαμηλής Τάσης 230V-400V έως
και Μέσης Τάσης 20KV καθώς και καλωδιώσεις  μεταφοράς ασθενών ρευμάτων από 0V έως 50V.

Είτε πρόκειται για νέα κατασκευή είτε για ανακαίνιση - εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων, η εταιρία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις
εγκατάστασης και συντήρησης της ηλεκτρολογικής βιομηχανικής εγκατάστασης.

Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο των βιομηχανικών εγκαταστάσεων εγγυάται την κάλυψη των εκάστοτε σχετικών αναγκών τεχνικώς άρτια και οικονομικώς βέλτιστα.
Το σύνολο των παρεχόμενων εργασιών εναρμονίζεται με το πρότυπο ΕΛΟΤ 384.
 

 
 

Κατασκευή Ηλεκτρολογικών Πινάκων

Η εταιρία μας διαθέτει σημαντική εμπειρία στη μελέτη και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών
σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα του ΕΛΟΤ.

Συγκεκριμένα, μπορούμε να κατασκευάσουμε τους εξής τύπους κυτίων:

 

 • Ηλεκτρικούς πίνακες διανομής χαμηλής τάσης
 • Ειδικές κατασκευές και αυτοματισμούς
 • Μεταλλικά γαλβανισμένα ή INOX κυτία βιομηχανικού τύπου (βαθμού προστασίας IP 55 ή μεγαλύτερου)
 • Χωνευτούς οικιακούς ηλεκτρικούς πίνακες διανομής

Ειδικά για βιομηχανικές εγκαταστάσεις, παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις κατασκευής των ακόλουθων διατάξεων:
 • Πίνακες για εκκίνηση κινητήρων με Soft Starter
 • Inverters / Drives ρυθμιστή στροφών αστέρος / τριγώνου
 • Πίνακες Διόρθωσης Συντελεστή Ισχύος
 
 

Εγκαταστάσεις Οικιών & Καταστημάτων
Ηλεκτρική εγκατάσταση είναι το σύνολο των εγκατεστημένων υλικών (σωλήνες, καλωδιώσεις, συσκευές, ηλεκτρικοί πίνακες κ.λπ.) που συμβάλλουν λειτουργικά στη χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό, θέρμανση και χρήση ηλεκτρικών συσκευών για μαγείρεμα, πλύσιμο, ψυχαγωγία κ.λπ.
Eίτε στον επαγγελματικό σας χώρο, είναι από τα σημαντικότερα κεφάλαια της οικοδομής, oι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται με γνώμονα την ασφάλεια και την άνεση των ανθρώπων οι οποίοι ζουν στο εκάστοτε σπίτι. Γι’ αυτό και τα υλικά και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές που καθορίζονται από τους ισχύοντες κτιριοδομικούς κανονισμούς.

Τα ποιοτικά υλικά (πίνακες, ασφάλειες, καλώδια και διατομές τους κλπ) αλλά κι ένας αξιόπιστος, πιστοποιημένος επαγγελματίας ηλεκτρολόγος, είναι ο συνδυασμός  που θα δώσει το σωστό, ασφαλές, λειτουργικό αλλά και αισθητικό αποτέλεσμα.
Έχοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο της ηλεκτρολογίας, στην εταιρεία μας, μπορούμε να εγγυηθούμε για μια ασφαλή εγκατάσταση!

Με λίγα λόγια εννοούμε:
 • Τοποθέτηση των ηλεκτροδοτούμενων στοιχείων της εγκατάστασης σε σημείο πρόσιτο από τους χρήστες.
 • Ελαχιστοποίηση του κινδύνου έκθεσης ηλεκτροδοτούμενων αγωγών, διασφαλίζοντας την ποιότητα των υλικών, και ειδικά των μονωτικών.
 • Τοποθέτηση διατάξεων αυτόματης απομόνωσης προσαρμοσμένων στον κίνδυνο κάθε κυκλώματος, οι οποίες θα αφοπλίζονται κάθε φορά που θα ανιχνεύεται διαρροή στο δίκτυο με τιμή κοντά στα όρια κινδύνου (30 mA).
 
 

Εγκαταστάσεις Θεμελιακής Γείωσης
Από το 2006 και μετά, είναι πλέον υποχρεωτική η κατασκευή θεμελιακής γείωσης σε κάθε νέα οικοδομή ή κτίριο. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή είναι διαφόρων ειδών.
Ως κύριο ηλεκτρόδιο χρησιμοποιείται ορθογώνιος αγωγός (ταινία) από χάλυβα θερμά επιψευδαργυρομένο ή από χαλκό.

Ονομάζεται θεμελιακή επειδή κατασκευάζεται στα θεμέλια της κάθε οικοδομής. Η μελέτη της θεμελιακής γείωσης γίνεται πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ενώ η κατασκευή πραγματοποιείται από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, ταυτόχρονα με τις εργασίες σκυροδέτησης.

Πλεονεκτήματα Θεμελιακής Γείωσης έναντι άλλων γειώσεων:

 • Εγκιβωτίζεται μέσα στο σκυρόδεμα και συνδέεται ηλεκτρικά με τον οπλισμό της οικοδομής. Έτσι επιτυγχάνεται η ιδανικότερη γείωση με την μικρότερη τιμή αντίστασης σε σχέση με άλλα είδη γείωσης.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα και για γείωση αντικεραυνικής προστασίας, μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος αφού δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση καινούργιου συστήματος γείωσης σε μελλοντική τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας.
 • Εξάλειψη βηματικών τάσεων
 • Ισοδυναμικές συνδέσεις
 • Αντοχή στη διάβρωση

 

Κατασκευή Θεμελιακής Γείωσης:
Για την επίτευξη της θεμελιακής γείωσης, τοποθετείται περιμετρικά της θεμελίωσης ταινία χαλύβδινη ή χάλκινη, η οποία συγκρατείται πάνω στον οπλισμό του μπετού με σφικτήρες. Συνδέσεις μεταξύ χαλύβδινων και χάλκινων εξαρτημάτων γίνονται μόνο μέσα στο σκυρόδεμα. Συνδέσεις ίδιου τύπου εκτός σκυροδέματος γίνονται μόνο με ανοξείδωτα εξαρτήματα.
Όπως αναφέρεται και στη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και στα σχετικά Πρότυπα IEC, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος εφόσον ο χαλκός τοποθετηθεί εντός της θεμελίωσης, όπως εξάλλου ισχύει και για το χάλυβα. Ο λόγος είναι ότι το ηλεκτροχημικό δυναμικό κάθε υλικού εξαρτάται από το ίδιο το υλικό αλλά και από το υλικό που το περιβάλλει. Στο σκυρόδεμα ο χάλυβας αποκτά το ίδιο ηλεκτροχημικό δυναμικό με το χαλκό και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης.

Σε χώρους όπως λεβητοστάσια, μηχανοστάσια ασανσέρ, μηχανοστάσια πισίνας, λουτρά, wc, κουζίνες, ηλεκτρικούς πίνακες και μετρητές ΔΕΗ τοποθετούνται ακροδέκτες γείωσης, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση εγκιβωτισμένων αγωγών με εξωτερικούς αγωγούς.

Για τη σύνδεση της θεμελιακής γείωσης με αλεξικέραυνο, τοποθετείται αγωγός μέσα στις κολόνες πριν την σκυροδέτηση με κατάληξη την ταράτσα του κτιρίου.

Περιμετρικά της ταράτσας, πάνω σε στηρίγματα, τοποθετείται αγωγός αλουμινίου ή χαλκού σε σημεία καμινάδων, ηλιακών θερμοσίφωνων κ.α.
Στη συνέχεια τοποθετούνται ακίδες και έτσι ολοκληρώνεται η κατασκευή του αλεξικέραυνου.

 
 

Για πληροφορίες καλέστε μας στο: 6976889601 ή
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στα: jkribithis@hotmail.com & info@kribithis-electrical.gr