Αυτοματισμοί

Facebook

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
Κριμπίθης Ιωάννης | Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Θήβα Βοιωτία - Ηλεκτρολόγος Θήβα


Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στο χώρο των αυτοματισμών με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της σε προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις,
επικεντρώνοντας τις δραστηριότητες της στον έλεγχο, τη ρύθμιση και την καταγραφή μεγεθών βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Στηριζόμενοι στη συνεργασία μας με τους μεγαλύτερους οίκους βιομηχανικών προϊόντων αυτοματισμών σε συνδυασμό με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας και την πολυετή δραστηριότητά μας, δίνουμε τεχνολογικές λύσεις στις ανάγκες αυτοματισμών κατά κύριο λόγο στις εξής κατηγορίες εγκαταστάσεων:


Αυτοματισμοί Ελαιουργείων
Η εταιρία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε εγκαταστάσεις αυτοματισμών Ελαιουργείων.
Έχουμε τη δυνατότητα ανάλογα με τις ανάγκες της μονάδας να εγκαταστήσουμε ή
να αναβαθμίσουμε ένα σύστημα αυτοματοποίησης εγκαθιστώντας υποσυστήματα ελέγχου:

 • Κινητήρων – βανών
 • Θερμοκρασίας μαλακτήρων
 • Απεικόνισης Θερμοκρασίας νερού
 • Εναλλαγής βανών και θυρών των μαλακτήρων
 • Χειρισμού μονάδας από Η/Υ ή οθόνη αφής
 • Καταγραφής θερμοκρασίας ελαιοζύμης - ελαιολάδου 
 
 
Αυτοματισμοί Γεωτρήσεων & Αντλιωστασίων
Η εταιρία μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στο πεδίο των αυτοματισμών γεωτρήσεων και αντλιοστασίων.
Έχουμε τη δυνατότητα να εγκαταστήσουμε ή να τροποποιήσουμε υπάρχουσες εγκαταστάσεις εγκαθιστώντας τα απαραίτητα συστήματα
(ενδεικτικά πίνακα αυτοματισμού γεώτρησης, ραγοϋλικό, τηλεχειριζόμενο υλικό, αισθητήρια μέτρησης κ.ο.κ).

Επίσης, δίνονται οι παρακάτω δυνατότητες:

 • Εγκατάσταση ασφαλιστικών διατάξεων για την προστασία κινητήρων
 • Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω κινητού (GSM/SMS)
 • Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή                              

 

Αυτοματισμοί Συσκευαστηρίων Αγροτικών Προϊόντων
Στηρίζοντας την τοπική αγροτική παραγωγή, στην εταιρεία μας έχουμε τη γνώση και την εμπειρία στη δημιουργία, προγραμματισμό και ρύθμιση αυτοματισμών για συσκευαστήρια Αγροντικών Προϊόντων.
Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αυτοματισμό καθόλη τη διαδικασία (ως την τυποποίηση το προϊόντων) και ειδικά για συσκευαστήρια και πλυντήρια αγροτικών προϊόντων πατάτας, καρότου και κρεμμυδιού.

Για περισσότερες λεπτομέρειες ρωτήστε μας.
         
                  

 

Αυτοματισμοί Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Βιομηχανικά Κτίρια
Κατά την ηλεκτρική εγκατάσταση υπάρχουν πολλές παράμετροι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας εκτός από την ασφάλεια και την αδιάλειπτη παροχή ρεύματος. Από τις σημαντικότερες αυτών είναι η εξασφάλιση ορθής χρήσης της ηλεκτρικής ισχύς.
Κάθε συσκευή που καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια, πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστς να μετατρέπει αυτή την ενέργεια σε χρήσιμο έργο με τις μικρότερες δυνατές ενεργειακές απώλειες. Ο παράγοντας που χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης, είναι ο συντελεστής ισχύος (συνφ - cosφ)

Σε βιομηχανικούς καταναλωτές (εργοστάσια, βιοτεχνίες), όπου τα ηλεκτρικά φορτία με συνφ < 1 είναι πολλά η ΔΕΗ χρησιμοποιεί δύο μετρητές ενέργειας.
Ο πρώτος μετρά τις kWh ακριβώς όπως στο σπίτι μας και ο δεύτερος μετρητής μετρά τις kVAr δηλ. την άεργη ισχύ. Στο τέλος του μήνα η ΔΕΗ υπολογίζει το μέσο συνφ του καταναλωτή και αν είναι μεγαλύτερο από 0.85 τότε χρεώνει μόνο τις kWh.

Αν πάλι το συνφ είναι < 0.85, που είναι το σύνηθες, τότε ο καταναλωτής επιβαρύνεται (πρόστιμο) με επιπλέον ποσό, που είναι τόσο μεγαλύτερο όσο μικρότερο είναι το συνφ. Για να ελαττώσει το ποσό αυτό, ο βιομηχανικός καταναλωτής κάνει αντιστάθμιση δηλ. μεγαλώνει το συνφ με τη βοήθεια πυκνωτών.
Οι πυκνωτές είναι συσκευές που έχουν την ιδιότητα όταν συνδεθούν στο δίκτυο (230/400V) να παράγουν άεργη ισχύ με σχεδόν μηδενικό κόστος.
Έτσι:
 • Οι πυκνωτές παράγουν την άεργη ισχύ που ζητούν οι κινητήρες.
 • Οι ηλεκτρικοί κινητήρες καταναλώνουν την άεργη ισχύ που χρειάζονται.
 • Η ΔΕΗ δεν επιβαρύνει το δίκτυο της με άεργη ισχύ.
 • Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με πρόστιμο στο μηνιαίους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

 

Ένα ακόμα στοιχείο που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας σε Βιομηχανικά κτίρια με απλές κινήσεις είναι η αντικατάσταση των ενεργοβόρων παραδοσιακών λαμπτήρων, με νέας τεχνολογίας LED λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες ρωτήστε μας.                           

 

 


Για πληροφορίες καλέστε μας στο: 6976889601 ή
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στα: jkribithis@hotmail.com & info@kribithis-electrical.gr